Saturday, July 30, 2011

Carseat

ครั้งแรกที่มิรินนั่งคาร์ซีท ตอนแรกม๊าก็ยังกลัวว่าจะยอมนั่งหรือเปล่า เพราะเพื่อนๆของม๊าบอกว่าลูกเค้าไม่ยอมนั่งคาร์ซีทกัน แต่พอม๊าลองให้มิรินนั่งแล้ว มิรินนั่งนิ่งแฮะ ตอนแรกๆก็ดูกลัวๆนั่งมองม๊าตลอดเวลา(ม๊าไปนั่งข้างหลังด้วย) พอนั่งไปสักพักก็นั่งมองวิว แล้วก็หลับไปเลย จะร้องก็ต่อเมื่อหิวนม ม๊าก็จะอุ้มออกมากินนม


0 comments:

Post a Comment

 

MIRIN Copyright © 2012 Design by Ipietoon Blogger Template